Seniorendag 2020

abdij kleur sbp

Helaas kon de geplande seniorendag in 2020 niet doorgaan door de Corona pandemie.

De senioren vertegenwoordiger heeft echter de plannen een jaar opgeschoven en zal in 2021 weer een mooi programma organiseren voor onze trouwe seniorengroep, hieronder vindt u een artikel over de seniorendag 2019 die zeer succesvol was.

De jaarlijkse seniorendag voor de gepensioneerde leden van ons College vond plaats op 9 mei in Den Haag; om meer precies te zijn in Loosduinen. De organisator-van-dienst was deze keer onze oud-voorzitter en erelid Ger van Vliet. Meer dan 20 leden gaven acte de présence in het volgens insiders oudste gebouw van Den Haag; namelijk de Abdijkerk. Velen waren voor dag en dauw van huis vertrokken, waarbij Thijs Blauw met zijn vrouw er niet voor waren teruggeschrokken om zelfs van Terschelling naar Den Haag te reizen. Natuurlijk was er bij binnenkomst koffie met in dit geval een “Haagse Kakker”, als begeleider. We kregen een voordracht door de heer Henk Lemckert over de geschiedenis van de kerk. De monniken van de in 1098 gestichte cisterciënzer kloosterorde bouwden met financiële ondersteuning van Graaf Floris VI deze abdij. De veelgeroemde watergeuzen vernielden het in 1574 en de Spanjaarden vernielden wat er nog over was. En dat allemaal omdat er op dat moment een bepaalde al of niet welgevallige geloofswind woei. Gelukkig waren er later moedigen, die de kerk restaureerden.
Onze bevlogen gids gaf na zijn uiteenzetting, als toegift nog een recital op het orgel.

Na deze interessante uiteenzetting was er tijd voor een officieel moment.
Good-old Jan ten Dijke en éminence-grise Herman Schuitert werden door Jan van de Loo, als vertegenwoordiger van het bestuur, in het zonnetje gezet en kregen een oorkonde uitgereikt vanwege hun 50-jarig lidmaatschap. Maar hierna was er ook treuriger nieuws te melden en werd er een minuut stilte in acht worden genomen voor de afgelopen jaar overleden oud-collega’s Sjouke Mud en Piet Soons.

Na de enige echte keurmeesterslunch inclusief krokante kroket met brood en mosterd begaf het gezelschap zich naar de vaart achter de kerk en werd met een rondvaartboot koers gezet naar het Westland, waar een bezoek werd gebracht aan de historische druiventuin Sonnehoeck.

FrankenthalerTal van oude druiven- peren- en appelrassen worden hier gekoesterd door vrijwilligers. o.a. Frankenthaler die vroeger aan delicatessenzaken door geheel Europa werd verkocht, werd door de deelnemers direct herkend. Alsof er nog op examen gegaan moest worden, rolden direct namen over de vloer als: Muscat d’Alexandrie, Beurre Alexandre Lucas, Clapp’s Favourite, Bonne Louise d’Avranche en vele andere klassieke soorten. Voor sommigen een feest van herkenning. Wat de uitspraak ontlokte: “Kom daar tegenwoordig nog maar eens om!” Door de rondleiders werd een mooie indruk gegeven over het leven en werk in de toenmalige kassenbouw tussen Den Haag en Hoek van Holland. Hoe beulswerk moest worden verricht om kolen voor de verwarming van de kassen via allerlei rivieren, vaarten en grote en kleine bootjes uiteindelijk bij de plaats van bestemming aan kwam en het daar met de hand moest worden uitgeschept om vervolgens met kruiwagens naar de stookketel moest worden gebracht. Of hoe mensen in de meest onmogelijke werkhoudingen druivenstokken moesten snoeien en opbinden.

Na dit interessante bezoek werd weer richting de Abdijkerk gevaren. Tijdens deze trip werden het gezelschap nog gewezen op tal van historische panden en plekken uit de geschiedenis van het Westland.
Nadat bij terugkomst nog wat werd nagepraat en laatste glas werd gedronken toog iedereen bijzonder tevreden huiswaarts.

Jan van de Loo - mei 2019