lid worden van Het College? 

lidmaatschap van Het College is in principe voorbehouden aan inspecteurs die werken of gewerkt hebben voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ofwel de NVWA (en hun voorgangers). Binnen de NVWA zijn vele inspecteursfuncties zowel in de binnendienst als de buitendienst, en onze (vak)vereniging verwelkomt allen, in welke divisie, domein of team men ook werkzaam is.

Het lidmaatschap kost slechts € 15,00 per kalenderjaar. Hiervoor verzorgen wij ieder jaar tenminste 2 activiteiten (in voorjaar gekoppeld aan de Algemene ledenvergadering) ergens in het land. Deze zijn gericht op ontwikkeling van de professionele vakkennis en interesse, maar ook de gezellige kant van zo'n dag is altijd ruimschoots aanwezig. Voorts is er tenminste 1x per 4 maanden een (digitale)nieuwsbrief met interessante zaken en nieuws.

Het College is ook zeer betrokken bij de internationale kant van ons werk. In de praktijk betekent dit dat we meedoen aan 2 internationale organisaties van inspecteurs in Europa, en waarvan 1 zelfs wereldwijd zijn netwerk heeft. Het meest dichtbij echter zijn de uitwisselingen en bezoeken die we over en weer brengen aan en met de Duitse en Belgische collega's. Maar ook bezoeken aan seminars of congressen worden regelmatig georganiseerd, tegen zeer gereduceerde prijzen. 

Het formulier om je aan te melden voor Het College is hier te downloaden.