College nieuws

nieuws en nieuwtjes

Verslag van de Nederlands-Duitse uitwisseling 9 - 11 april jl.

Sinds medio jaren 90 vindt er om de twee jaar een uitwisseling plaats tussen Duitse en Nederlandse collega’s die op enigerlei wijze werkzaam zijn bij het overheidstoezicht op met name levensmiddelen

Maandag 9 april:

Vanaf 9 uur druppelen de Duitse en Nederlandse collega’s binnen bij het WICC-hotel aan de Lawickse

Lees meer ...