Franse Douane neemt 140.000 sets plastic keukengerei in beslag

De Franse Douane heeft in december 2011 bijna 140.000 sets plastic keukengerei uit China in beslag genomen. De keukengerei van kunststof bevat potentieel kankerverwekkende stoffen, aldus Franse Douane.

Analyses hebben aangetoond dat de niveaus van de stoffen van de categorie primaire aromatische aminen tot 100 keer hoger liggen dan het maximaal toegestane niveau in Europa, aldus de Douane. De primaire aromatische aminen kunnen ernstige schade aan de gezondheid veroorzaken, en worden zelfs kankerverwekkend wanneer ze in contact komen met verwarmd voedsel, zegt het directoraat-generaal van de Douane, in een verklaring. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de snelheid van de migratie van schadelijke stoffen in voedsel toeneemt.

De zaak begon kwam aan het ligt in Toulouse in augustus 2011, bij een controle op basis van de nieuwe Europese regelgeving in een bedrijf dat grote hoeveelheden plastic keukengerei importeerd uit China. Analyse door een officieel laboratorium toonde aan dat de hoeveelheden van primaire aromatische aminen in het materiaal tot 66 keer hoger lag dan toegestaan, aldus de Douane. De groothandel, een leverancier van keukengerei aan supermarkten en speciaalzaken, heeft vervolgens verzocht om een tweede test door een onafhankelijk laboratorium. Dat laboratorium heeft zelfs gehalten tot meer dan 100 keer het toegestane niveau vastgesteld.

De douane heeft vervolgens in geheel Frankrijk controles uitgevoerd en de afgelopen maanden in totaal meer dan 140.000 sets keukengerei in beslag genomen.