Verslag van de Nederlands-Duitse uitwisseling 2018

Sinds medio jaren 90 vindt er om de twee jaar een uitwisseling plaats tussen Duitse en Nederlandse collega’s die op enigerlei wijze werkzaam zijn bij het overheidstoezicht op met name levensmiddelen

Maandag 9 april:

Vanaf 9 uur druppelen de Duitse en Nederlandse collega’s binnen bij het WICC-hotel aan de Lawickse Allee te Wageningen. 

4 Duitse collega’s waren de zondag ervoor al gearriveerd omdat ze van ver kwamen. Het weerzien tussen de collega’s was zoals bij elke editie hartverwarmend en inmiddels te vergelijken met oude vrienden die elkaar lange tijd niet hebben gezien. Het verblijf in het WICC (voorheen AIC) bracht bij een aantal Nederlandse collega’s een gevoel van nostalgie teweeg omdat ze hier hun interne opleiding tot keurmeester bij de toenmalige Keuringsdienst van Waren gevolgd hebben.

Na deze officieuze begroeting stond er een officiële begroeting op het programma in de ontvangstruimte van NVWA/RIKILT Laboratoria aan het Akkermaalsbos te Wageningen. Eric van der Made verwelkomde de groep met een hartelijk welkomstwoord lichtte een tipje van de sluier op over wat er op het programma stond.

Het programma dit jaar had als thema; consumentenbescherming in de ruimste zin.

MEER LEZEN VAN DE 3-DAAGSE UITWISSELING, KLIK HIER VOOR EEN VERSLAG OP PDF, BEGELEID DOOR EEN AANTAL FOTO'S