BRC, IFS en FSSC v4 als kwaliteitsschema’s geaccepteerd

Na BRC en IFS die al eerder door de NVWA waren geaccepteerd als kwaliteitsschema voor bedrijven, is nu ook FSSC v4 schema vermeld en daarmee geaccepteerd op de site Ketenborging.nl.

Dat betekent dat zowel de standaard als het certificatieprotocol van het schema voldoet aan de criteria van de Taskforce Voedselvertrouwen. Daarmee accepteert de NVWA dan het schema.
Eind september 2016 accepteerde de NVWA de schema’s van BRC en IFS. Andere schema’s hebben zich aangemeld en zijn in behandeling, dat wil zeggen dat de NVWA nagaat in hoeverre deze schema’s aan de criteria voldoen. Vaak moeten deze nog concrete verbetermaatregelen doorvoeren.

Aangepast toezicht

Momenteel ontwikkelt de NVWA hoe zij haar toezicht bij bedrijven met een dergelijk geaccepteerd certificaat moet inrichten. Belangrijk daarbij is of bedrijven met een door de NVWA geaccepteerd certificaat deze status ook echt waarmaken.

Hebben deze bedrijven de voedselveiligheid daadwerkelijk goed geborgd en zijn zij in staat– als er onverhoopt iets verkeerd gaat – om dit euvel structureel te verhelpen, beheersen en te monitoren? Belangrijk daarbij zijn commitment van de directie, dat kwaliteitsbewustzijn onderdeel uitmaakt van de bedrijfscultuur en GMP-maatregelen het hele jaar door worden nageleefd.

Interview en Food Future Event

Maar de NVWA wil nog een stap verder gaan aldus Hans Beuger en Anne de Graaf in hun interview met VMT dat in het themanummer Voedselveiligheid – standaarden zal verschijnen op 10 maart. Ria Westendorp, hoofd toezichtsontwikkeling bij de NVWA zal samen met sprekers van FSSC en IFS ook een lezing houden over ketenborging op het Food Future Event op 23 maart a.s. in Den Bosch.

Aansluitend zullen deze sprekers en deelnemers debatteren over actuele aspecten rond het inbouwen van integriteit en fraude in voedselveiligheidsschema’s waarvoor GFSI in hun Benchmarking Requirements versie 7 de kaders heeft vastgesteld. Anita Scholte op Reimer, vicevoorzitter van GFSI, zal in het plenaire programma belangrijkste discussies rond Versie 7 behandelen en de belangrijkste (internationale) ontwikkelingen rond GFSI uiteenzetten. "Europa moet bijblijven."