Britten richten Food Crime Unit op

Professor Chris Elliott van de Universiteit van Belfast stelde een rapport op waarin aanbevelingen worden gedaan om fraude met voedsel tegen te gaan. De Britse regering heeft een aantal daarvan al ter hand genomen, waaronder de oprichting van een Food Crime Unit.

Het paardenvleesschandaal was de aanzet voor het onderzoek en de aanbevelingen van Elliott.

Sinds het paardenvleesschandaal in 2013 lagen de systemen die worden toegepast om voedselvervalsing op te sporen en te bestraffen onder vuur. Elliott kreeg van de Britse overheid de taak deze te onderzoeken. Afgelopen week verschenen zijn bevindingen in de ‘Elliott Review into the Integrity and  Assurance of Food Supply Networks’.

Daarin doet hij zeven aanbevelingen:

1.    Consumenten eerst: de overheid, industrie en autoriteiten moeten onder andere het consumentenvertrouwen waarborgen, voedselschandalen voorkomen en fraude zo moeilijk mogelijk maken.

2.    Zero-tolerance-beleid: de regering moet zowel grote als kleine overtredingen met voedselfraude zwaar bestraffen.

3.    Kennis verzamelen en delen: overheid en bedrijfsleven moeten beide kennis verzamelen en uitwisselen.

4.    Gestandaardiseerde testmethoden: laboratoria moeten gestandaardiseerde en gevalideerde methoden gebruiken, onder andere ontwikkeld in ‘Centres of Excellence’.

5.    Controles en inspecties: audits moeten minder vaak, maar wel effectiever en vaker onaangekondigd plaatsvinden. Er moet specialistische training komen zodat voedselfraude beter en sneller wordt gedetecteerd.

6.    Leiderschap en coördinatie: om effectievere onderzoeken uit te voeren en overtreders beter te kunnen vervolgen is moet er onder andere een Food Crime Unit komen en de Food Standards Agency (FSA) moet de leiding krijgen bij nationale incidenten.

7.    Crisismanagement: er moeten draaiboeken klaarliggen om effectief op te kunnen treden bij een voedselveiligheidsincident.

De Britse regering heeft al een start gemaakt met een deel van de aanbevelingen. Zo moet de Food Crime Unit, die deel uit gaat maken van de FSA, nog dit jaar operationeel zijn. Verder wordt ingezet op het standaardiseren van testmethoden bij laboratoria, het opzetten van 'Centres of Excellence' en het delen van kennis en capaciteit tussen analytische laboratoria.

Ook komt er een overkoepelende overheidsgroep met daarin ministers en het hoofd Food Integrity and Food Crime Issues van de FSA. Om kennisuitwisseling tussen de industrie en de overheid te stimuleren komt er bij de overheid een informatie-hub en wordt ingezet op kennisuitwisseling tussen bedrijfsleven en lokale autoriteiten. Ook steunt de overheid het opzetten van een veilige kennisuitwisselingsdatabase voor het bedrijfsleven onderling.

De overheid blijft verder initiatieven van het bedrijfsleven steunen om audits te verbeteren en dubbele controles te voorkomen en wordt er actief gezocht naar oplossingen om de regeldruk te verminderen.

Bron: VMT