NVWA start met pilot openbaarmaking controleresultaten

stoplichtMet een aantal sectoren wordt gewerkt aan de praktische invulling van openbaarmaking van de controlegegevens van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) via het zogenaamde stoplichtenmodel.
De uitrol van dit model heeft enige vertraging opgelopen, maar in het najaar zal worden gestart met een eerste pilot. Dat schrijven staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken (EZ) en minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer. 
 
Nadat de Gezondheidswet van kracht is geworden (vooruitzicht is begin 2014), kan het model breder worden uitgerold over het gehele toezichtterrein van de NVWA omdat dan de procedure voor openbaarmaking voor de NVWA eenvoudiger wordt. 
 
Door middel van kleuren (rood, oranje, groen en wit) geeft de NVWA aan in hoeverre bedrijven de regelgeving naleven of dat geen informatie bekend is. De NVWA bepaalt jaarlijks in haar jaarplan de prioriteiten voor het toezicht. Hierbij kan in principe de focus worden gelegd op alle aspecten van levensmiddelenwetgeving. Naar aanleiding van de voedselfraude zal de NVWA haar toezichtstrategie heroverwegen en daarbij de beoordeling van etikettering en verplichting tot traceren en melden door de bedrijven nadrukkelijk meenemen.
 
Ook winkelbedrijven en voedselproducenten behoren tot het domein waarop de NVWA toezicht uitoefent op de terreinen voeding, voedselveiligheid en productveiligheid. De gegevens die uit dit toezicht voortkomen kunnen openbaar gemaakt worden. De overheid kan zelf bepalen welke gegevens zij actief openbaar wil maken. Hiervoor worden momenteel beleidsregels op basis van de Wet openbaarheid Bestuur (WoB) vastgesteld. Zodra de Gezondheidswet is aangepast wordt bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vastgelegd welke controlegegevens openbaar worden gemaakt.
bron: NVWA