College nieuws

nieuws en nieuwtjes

College organiseert 1e online seminar en jaarvergadering

2020 is het jaar van de GEEN congressen, GEEN vergaderingen, GEEN bijeenkomsten, en GEEN netwerkdagen etc.

Met het 1e online seminar op woensdagmiddag 18 november schoof ook Het College dus aan bij de vele online evenementen die tegenwoordig de "fysieke" evenementen vervangen. Informatie delen, op welke wijze dan ook, is een belangrijk deel van het openbaar leven tegenwoordig en om in de corona-tijd hiervoor bijeenkomsten te organiseren kan dus even niet fysiek en daarom hebben veel bedrijven, verenigingen en bestuurders de online meetings omarmd. Skypen, Zoomen,Teamen en Webexen is de norm.

Het College kon de geplande jaarvergadering en het jaarlijkse bedrijfsbezoek dit jaar dus niet organiseren op locatie in het land. We hadden gepland (en alles stond gereed) om op visite te gaan bij Upfield in Rotterdam,maar dat kon dus niet meer nadat de Corona uitbraak Nederland overspoelde. Het bestuur verschoof de datum nog enige keren omdat het leek of de corona pandemie na enkele maanden zou zijn verdwenen. Echter, corona sloeg net na de zomer voor een 2e keer toe. De locatie in Rotterdam konden we dus voor 2020 vergeten.

Dus was het tijd om ook een online evenement te organiseren en dat kreeg afgelopen 18 november gestalte. Een spreekster en een spreker uit de NVWA gelederen presenteerden ieder een boeiend onderwerp over oa de professionele ruimte van de inspecteur in zijn werk, en over het onderzoek naar de scheiding en werking tussen bestuursrecht en strafrecht, ofwel toezichthouden of opsporen. Veel discussie en opmerkingen in de chatbox gaven aan dat het onderwerpen waren die ons bezig hielden.

Na de sprekers kon dan eindelijk de meermaals opgeschoven Algemene ledenvergadering plaatsvinden. Hier waren geen spannende zaken die aanleiding gaven tot debatten etc.    Er stond nog een punt inzake de financien van 2018 open, maar dit bleek na onderzoek van de kascommissie samen met de penningmeester een onduidelijke kopie van aankoop te zijn waardoor een verkeerd bedrag in de berekening aanleiding was tot een nader onderzoek. Gelukkig bleek achteraf alles toch in orde.

Verder kondigde het bestuur aan om een nieuwe voorzitter te kiezen uit de gelederen van het bestuur. Collega Riny Denissen die al enige tijd het bestuur had versterkt, zal worden benoemd tot voorzitter. Ook was er de herhaalde oproep aan de leden om zich kandidaat te stellen voor een bestuurfunctie en oa mee te kijken en te denken naar het naderend 100-jarig bestaan van Het College in 2024. Daarmee werd de online vergadering gesloten.

Hierna was het tijd voor de online borrel. Alle leden hadden een tegoedbon ontvangen om bij een bekende landelijke slijter een drankje te kopen, en daarmee konden we de middag tevreden afsluiten.

Het bestuur dankt (mede namens de leden) de sprekers Bianca van den Heuvel en Niesko Dubbelboer voor hun bijdragen.