College nieuws

nieuws en nieuwtjes

Kort verslag van het mini-symposium van het 95 jarige bestaan van Het College.

Op 28 augustus 2019 kwamen bijna 50 actieve en senior-leden in Wageningen samen om daar het 95-jarig bestaan van ons College een mini-symposium bij te wonen.

In naam moge het een mini-symposium heten, qua organisatie en inhoud was het dat zeker niet.Het bestuur had met de werkgroep zich van zijn beste kant laten zien.

De aftrap werd gedaan door Riny Denissen en na zijn korte inleiding, waarin hij

Lees meer ...