College nieuws

nieuws en nieuwtjes

EWFC voorjaars vergadering afgelast

Waarschijnlijk geen verrassing voor velen, maar in verband met de corona virus uitbraak en de situatie daardoor in Italie heeft het EWFC bestuur in samenspraak met de Italiaanse collega's van het Ministerie van Landbouw, de geplande bijeenkomst afgelast. Een nieuwe datum zal tzt worden vastgesteld.

project van Bureau Inspectieraad over het vak van inspecteur: project Kritische Beroepssituaties (KBS)

De Inspectieraad is voor een project op zoek naar situaties waarin het echt aankomt op het inschattingsvermogen van jou als inspecteur. Die momenten waarop je onmogelijk terug kunt vallen op routine en protocollen. Dat noemen we de kritische beroepssituaties. Het idee is dat alle KBS'en bij elkaar een heel mooi beeld geven van het vak van inspecteur en diens professionaliteit.
Wij bespreken deze KBS'en in interviews met inspecteurs van diverse inspectiediensten. In totaal worden er ongeveer 30 van dit soort gesprekken gevoerd, telkens met groepjes van ongeveer 5 inspecteurs.
Wij maken op basis van de interviews verhalende beschrijvingen van de kritische beroepssituaties. Deze verhalen kunnen gebruikt gaan worden voor leeractiviteiten, professionalisering, en wellicht ook beleidsvorming gericht op vakmanschap.
Wij zijn nog dringend op zoek naar gepassioneerde inspecteurs die hun professionaliteit willen delen.

Kijk op Pleio intranet bij project-kritische-beroepssituaties-gaat-2e-ronde-in

Kort verslag van het mini-symposium van het 95 jarige bestaan van Het College.

Op 28 augustus 2019 kwamen bijna 50 actieve en senior-leden in Wageningen samen om daar het 95-jarig bestaan van ons College een mini-symposium bij te wonen.

In naam moge het een mini-symposium heten, qua organisatie en inhoud was het dat zeker niet.Het bestuur had met de werkgroep zich van zijn beste kant laten zien.

De aftrap werd gedaan door Riny Denissen en na zijn korte inleiding, waarin hij mocht aan kondigen dat er 3 nieuwe leden konden worden verwelkomd, gaf hij het woord aan dagvoorzitter Martin Boerma.

Op zijn bekende eloquente wijze loodste hij de aanwezigen door het programma.

De zitting begon met een kort filmpje, waarin Inspecteur-Generaal Rob van Lint Het College van harte feliciteerde met deze mijlpaal en hij sprak het vertrouwen uit, dat de 100 dan ook moesten lukken.

Vervolgens werd Henk de Bie aangekondigd. Henk informeerde ons over de manieren waarop kwaadwillenden onze ict-systemen proberen te infiltreren en te ontregelen. Hij gaf tal van voorbeelden hoe er tegenwoordig wordt “ingebroken” in ieders pc of laptop via slinkse e-mails, zogenaamde hacks of anderszins, om zo de zaak in de war te sturen of, erger nog, achter allerlei vertrouwelijke informatie te komen. De tijd om naïef achter over te leunen is echt voorbij, zo bleek uit zijn presentatie. Open nooit e-mails die je niet vertrouwt, geeft nooit passwords weg en wees beducht op e-mails van banken, die bedrieglijk echt kunnen lijken. 

Daarna was het de beurt aan Marco Peeters. Marco heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een van de toonaangevende specialisten op het gebied van geestverruimende middelen en hoe te herkennen als iemand die heeft gebruikt.

Hij wordt regelmatig uitgenodigd bij grote verkeerscontroles en grote festivals. Door zijn ervaring kan Marco vaak inschatten welke middelen verkeersdeelnemers of festivalbezoekers tot zich hebben genomen. Zijn voorbeelden logen er niet om. Een zogenaamde “onschuldige” joint heeft hetzelfde effect, als 1,1 promille aan alcohol. Je zou ze de kost moeten geven, die denken dat je na een jointje nog gewoon aan het verkeer kunt deelnemenMarco’s boodschap was, dat er veel te lichtzinnig met deze producten -door vooral jongeren- wordt omgegaan.Na afloop konden de deelnemers een scala aanpoedertjes, pillen en andere middelen bekijken

Tenslotte was de “vloer” voor Teun v.d. Meer. Teun legde in een heldere presentatie uit, dat boeren voor een Europese subsidie in aanmerking kunnen komen, als zij hun landerijen zodanig bewerken, of in bepaalde perioden juist niet bewerken, zodat bijvoorbeeld weidevogels de kans krijgen hun eieren uit te broeden. 

Het hogere doel is natuurlijk om dat ten goede te laten komen aan de natuur in zijn algemeenheid en de diversiteit in het bijzonder. Omdat de natuur zich niet altijd precies laat voorspellen, kunnen termijnen waarbinnen het land wel of niet mag worden bewerkt, veranderen. Daar wordt wel eens tegen gezondigd. Brussel wil natuurlijk wel graag zien dat deze subsidies volgens de regels worden toegekend. Deze controles zijn ondergebracht bij de NVWA en dat is de missie van Teun en zijn collega’s.Het zou voor een boer vanwege veranderend weer of omdat het gras er te mooi op staat om nog langer te laten staan, verleidelijk kunnen zijn om toch buiten de gestelde termijn te maaien en de verstoring van de broedvogels dan maar voor lief te nemen. Teun maakte duidelijk, dat zoals wij allemaal wel kennen uit ons werk,  er willens-en-wetens-overtreders zijn, maar ook zij die even niet helemaal op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken.

Na de sluiting van het officiële gedeelte wachtte de aanwezigen een voortreffelijke barbecue, waarbij werkelijk aan alles was gedacht.

Complimenten aan de commissie en bestuur en hopelijk tot over 5 jaar.

Jan van de Loo  4/09/2019