College nieuws

nieuws en nieuwtjes

Oorsprongs etikettering van levensmiddel verduidelijkt

Made in EU web

Op 30 mei is de uitvoeringsverordening 2018/775 tot vaststelling van de voorschriften voor toepassing van de oorsprongsetikettering van artikel 26 van de etiketterings verordening 1169/2011 gepubliceerd.
Deze wettekst verduidelijkt de informatieverstrekking m.b.t. de vermelding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst (van het primaire ingrediënt) van een

Lees meer ...

NVWA jaarverslag 2017: Veelheid werk vraagt om scherpe keuzes

Van afslankproducten tot aardappelmoeheid, van speelgoedtrampolines tot vogelgriep en van tijgermuggen tot e-sigaretten. Uit het jaarverslag van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt hoe omvangrijk het aantal aandachtsgebieden van de NVWA is.

Deze veelheid aan onderwerpen, de grote hoeveelheid betrokken bedrijven en de beperkte hoeveelheid inspecteurs en onvoldoende middelen

Lees meer ...

Verslag van de Nederlands-Duitse uitwisseling 9 - 11 april jl.

Sinds medio jaren 90 vindt er om de twee jaar een uitwisseling plaats tussen Duitse en Nederlandse collega’s die op enigerlei wijze werkzaam zijn bij het overheidstoezicht op met name levensmiddelen

Maandag 9 april:

Vanaf 9 uur druppelen de Duitse en Nederlandse collega’s binnen bij het WICC-hotel aan de Lawickse

Lees meer ...